สถานศึกษา

• รร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
• รร.นานาชาติ RIS
• รร.สารสาสน์วิเทน์ มีนบุรี
• รร.สารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า
• รร.เซนต์เทเรซา
• รร.นานาชาติโจซูอิกัน กรุงเทพ
• รร.นานาชาติบรอมส์โกรฟ
• ม.เกษมบัณฑิตร่มเกล้า
• ม.เทคโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ม.มหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *